Leendert (Jan) van der Kuijl (1795)

Leendert (Jan) van der Kuijl is op 5 januari 1795 geboren in Vlissingen. Zijn ouders zijn Bastiaan van der Kuijl en Magghelina Sap.

Leendert trouwt op 30 maart 1814 met Pieternella Monnier, ook afkomstig uit Vlissingen. Leendert is een veelzijdig man. In de verschillende aangiftes is hij: Zakkendrager, boucher(slager), sjouwer, schippersknegt, matroos, varendsgezel, werkman en roeier bij het Nederlands loodswezen.

Samen krijgen zij 11 kinderen, waarvan er 5 voor het 11e levensjaar overlijden. De omstandigheden zijn zwaar in die tijd.

Het gezin krijgt het nog zwaarder te verduren als vader Leendert op 27 maart 1845 verdrinkt doordat de roeiboot waarin hij zit omslaat. Hieronder de tekst uit de Vlissingsche Courant van 28 maart 1845.

VLISSINGEN, den 27. Maart. Heden morgen, omstreeks 8,5 uur, had het volgende ongeluk plats: Een roeisloep van het Nederlandsch Loodswezen, waarin zich vier manschappen bevonden en welke diensten aan een Nederlandsche Loodskotter had verrigt, werd, bij het naar de stad terug keeren, even bewesten de stad, bij eene W. t. Z wind gereefde marszeilskoelte, door een kwade zee uit zijn roer geworpen, en tegelijk zoodanig met water gevuld, dat dezelve omsloeg, waardoor de vier manschappen in het water geraakten.
Op het zien van welk ongeluk terstond een Belgische roeisloep, met zes zeelieden, welke aan het hoofd lag, alsmede de Kommissaris de Nederlandse Loodsen J. Engels, met de aan het Waterhoofd leggende Nederlandsche Loodsboot No. 8 onderzeil gingen, om hunne in levensgevaar verkeerende natuurgenooten ter hulp te snellen, met het gevolg, dat de manschappen van de gemelde Belgische roeisloep het geluk hadden, één de ongelukkigen, met name Johannes Struyk, welke zich aan vier drijvende jolsriemen had vastgekneld, te redden; terwijl de drie overige manschappen reeds waren gezonken en alzo hun graf in de golven hebben gevonden; zijnde de namen der verdronkene personen Kryn Antonisse, kwartiermeester. Lieven van Verre en Leendert van der Kuyl, beide sloeproeijers en huisvaders, de eerste van eene vrouw en 6 kinderen en de laatste van eene vrouw en 8 kinderen; welke alom door dit ongeluk in diepste armoede worden gepompeld en bij deze in milddadigheid hunner menschhevende natuurgenooten worden aanbevolen.

De zonen van Leendert, Bastiaan (1820), Christiaan (1823) en Leendert Jan (1835) zijn de stamvaders van een grote familietak in een andere streek van Nederland.

2 reacties op Leendert (Jan) van der Kuijl (1795)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.