De tak uit Hardingsveld

In een dorp in de Alblasserwaard genaamd Hardingsveld (of Hardinxveld) trouwt Hendrik Govertze Kuijl op 5 december 1721 met Neeltje Teunisz Wervenbos. De basis voor een grote familie is gelegd. Men blijft door de eeuwen heen trouw aan spelling “van der Kuijl, met puntjes”.

In die tijd is Hardinxveld een kleine plaats waar de bewoners voornamelijk leefden van de visvangst op zalm. Ook werd er landbouw bedreven en gewerkt aan de dijken.

Hendrik en Neeltje krijgen een zoon Govert, gedoopt in 1722 en een dochter Teuntje, gedoopt in 1724. Genoemd naar opa en opa. Zoon Govert trouwt eerst met Neeltje Bakker en later met Annigje Leendertz de Hek. het kind van Govert en Neeltje overlijdt hoogstens 3 jaar oud. Govert en Annigje krijgen samen 6 kinderen. Slechts van drie zorgen voor nageslacht. Ook Hendrik, Marigie en Margie overlijden waarschijnlijk jong. Kindersterfte was in die tijd heel gewoon.

Samen met hun zoons Teunis en Bastiaan verlaat de familie in 1776 Hardinxveld en strijkt neer in Vlissingen. Het lijkt er op dat Leendert, vier jaren oud, achterblijft.

Op 15 november 1777 treedt ene Govert van der Kuijl uit Nederhartigveld als soldaat in dienst bij de VOC. Hij gaat met de Jonge Samuel voor de Rotterdamse kamer naar Azië. Het schip komt op 15 maart 1778 aan in de Kaap, waar het schip op 2 april weer vertrekt. 27 juni 1778 komt het schip in Batavia aan. Op 30 mei 1779 wordt Govert met een schuldbrief als vermist opgegeven. Of dit dezelfde Govert is is niet met zekerheid te zeggen, 55 is wellicht wat oud voor een soldaat

De paden van de broers scheiden zich dus. Teunis en Bastiaan zullen naar Vlissingen trekken. Leendert blijft zijn geboorteplaats trouw en blijft in Hardingsveld wonen. In deze tijd heeft Vlissingen ongeveer 5690 inwoners. Hardinxveld heeft er de helft minder, ongeveer 2100.

Leendert van der Kuijl trouwt Pieternella Snoek. Zij krijgen samen 8 kinderen. Slechts 3 kinderen worden ouder dan 22 jaar. Tussen 1815 en 1819 verhuizen zij alsnog naar Vlissingen. Wie dan meegaan of achterblijven wordt niet helemaal duidelijk. Feit is wel dat alle van der Kuijlen die in Hardinxveld blijven wonen, nazaten zijn van Leendert en Pieternella.

Oudste zoon Arie trouwt met Jobje Boonstoppel en geeft als enigste zijn naam door.

Zus Elizabeth trouwt Jan van der Kuijl (een neef, zoon van Bastiaan) als Jan zijn vrouw Leuntje de Keulenaar al op 32 jarige leeftijd overlijdt. Samen krijgen zij nog 7 kinderen. Die dus ook van der Kuijl heten maar in Vlissingen blijven. Zo gaat dat in die tijd.

Ook zus Annigje trouwt, en wel met Klaas Ambagtsheer. Zij blijven kinderloos en Annigje wordt slechts 33.

Teunis van der Kuijl trouwt in 1782 met Martina Verheij. Zij krijgen zover bekend 7 kinderen.Van Elizabeth, Govert en Pieternella Willemina zijn alleen de geboortedata bekend. Onbekend is of dat zij jong zijn overleden of dat zij zijn verhuisd of iets dergelijks.

Oudste dochter Maria trouwt niet en voedt als alleenstaande moeder Teunis op. Deze Teunis trouwt met Josina Machielse en zij krijgen samen 4 kinderen. Eén van die kinderen bereikt de leeftijd dat hij kan trouwen,echter dat huwelijk blijft kinderloos.

Arij trouwt in 1916 Gola Johanna Sap, een nichtje van Maggelina de vrouw van Bastiaan. Deze familie blijft Vlissingen trouw. Uiteindelijk zal er van deze tak toch geen van der Kuijl in Vlissingen wonen. Dit doordat men in latere tijden toch is gaan verhuizen of doordat men alleen dochters kregen die de volwassen leeftijd kregen.

Jongste broer Bastiaan wordt weliswaar 70, maar blijft ongehuwd.

Bastiaan van der Kuijl vindt het geluk met Magghelina Sap. In 1787 trouwen zij in Vlissingen en gaan wonen in de Korte Walstraat. Magghelina is een dochter van Jan Sap, een zeeman varende bij de Middelburgsche Commercie Compagnie die schopt tot kapitein. Bastiaan en Maggelina krijgen 12 kinderen. Slechts 4 worden volwassen. Anna, Leendert (Jan), Jan en Gola Hendrica.

Anna trouwt met Jacob en krijgt één dochter genaamd Aagje. Zij sterft een wiegendood.

Leendert (Jan) trouwt met Pieternella Monnier. Ook zij krijgen veel kinderen. Elf in totaal. Ook hier is veel verdriet, drie kinderen die hun derde jaar niet halen, twee kinderen die slechts 10 worden en tot overmaat van ramp: Vader Leendert verdrinkt in 1845. Bastiaan, Christiaan, Adriana, Govert Hendrik, Leendert Jan en Pieternella slaan zich hier samen met hun moeder doorheen. Bastiaan, Christiaan en Leendert Jan zullen zich via de Marine verspreiden over Nederland. Dit omdat de marinewerf in Vlissingen gaat sluiten en het personeel wordt overgeplaatst. Bastiaan en Leendert gaan met hun vrouwen, de zusjes Francina en Johanna Schreiber, in Amsterdam wonen en zijn daar verantwoordelijk voor de meeste van der Kuijlen die daar nu nog steeds in de omgeving wonen. Christiaan gaat op de marinewerf in Den Helder werken en zorgt voor het nageslacht in deze noordelijke marineplaats.

Jan trouwt met Leuntje de Keulenaar en na haar dood met nicht Elizabeth, de dochter van Leendert. Zie hierboven.

Gola Hendrica trouwt met Hendrik Johannes de Kok. Ook een marineman. Samen krijgen zij 10 kinderen. 5 hiervan overlijden voor hun vijfde levensjaar en één broer op zijn 23e als marinier. De rest is getrouwd