Rare relaties?

Trouwen met je schoonzuster

Op 14 oktober 1884 trouwt Christina Susanna van der Kuijl (17-12-1860, Vlissingen) in Den Helder met (hoe kan het ook anders, als dochter van een marineman) een bootsmansmaat van de marine. Zijn naam is Willem Lodewijk Klaassen. Zij krijgen samen 5 kinderen Klaassen. De eerste dochter overlijdt na 4 maanden. Van de oudste zoon André Lodewijk (1884) en de jongste zoon Christiaan (1893) is bekend dat zij getrouwd zijn. Tweede dochter Susanna Maria (1888) wordt 79 jaar maar is tot nu toe bekend ongetrouwd gebleven. Wel is bekend dat zij in 1929 getuige is bij het tweede huwelijk van broer André. Zij is dan kinderjuf. De middelste zoon Johan Levinus (1889) overlijdt in 1929 op 40 jarige leeftijd. Hij werd kantoorbediende en woonde onder andere in Rotterdam en Blaricum het lijkt er op dat ook hij ongetrouwd is gebleven.

Op 13 mei 1894 overlijdt Christina Susanna jong op 33 jarige leeftijd. Willem is dan opgeklommen naar de rang van torpedist-majoor en vaart dus nog steeds bij de marine. Het oudste kind is dan 9 en de jongste is pas 10 maanden. Er moet voor de kinderen worden gezorgd.

De reddende engel is Anna Catharina van der Kuijl (24-7-1868) geweest. Ongetwijfeld heeft zij haar 7 jaar ouder zus gedurende haar ziekte geholpen met het huishouden. Willem grijpt zijn kans en vraagt Anna ten huwelijk. Maar zo gemakkelijk ging dat niet in die tijd.

Het was namelijk sinds 23 april 1827 in Nederland verboden om met je zwager of schoonzuster te trouwen. Deze wet werd pas veranderd in 1939. Door deze wijziging werd het zonder meer mogelijk te trouwen met de weduwe of weduwnaar van een overleden broer of zuster. Het gros van de verleende dispensaties had betrekking op dit soort gevallen.

In bovenstaande huwelijksakte is dan ook het volgende te lezen: “Door de de aanstaande echtgenoten zijn ons overlegd: d, een afschrift van harer Majesteits besluit van den zesden December deses jaars nummer drieenveertig, waarbij het den comparant wordt vergund met zijne schoonzuster Anna Catharina van der Kuijl in het huwelijk te treden.

En zo geschiede het. Willem en Anna trouwen op 27 december 1894. Als getuigen treden op. Oom Samuel van der Plaat, timmerman, Neef Frans Bruijn (schoonzoon van Samuel), commandeur op ’s Rijkswerf, broer Christiaan van der Kuijl, kleermaker en zwager Jacob Candel, sigarenfabrikant. Ook de vader en de moeder van de bruid tekenen de akte.

Samen krijgen Willem en Anna nog een dochter, hoe kan het ook anders Anna Catharina genaamd. Ook haar spoor loopt dood.

Willem overlijdt 61 jaar oud in 1920. Anna bereikt de fraaie leeftijd van 84 jaar en overlijdt in 1952 in Voorburg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.